gb de se
 
 
Gallery
Bokning & Kontakt:

Åfallet Naturby

Haddebo: Åfallet 757
697 93 Hjortkvarn
Sverige

+46-(0)76 114 88 11

kontakt@naturby.se
Bo i en vackert inredd tältkåta
Mer info r-arrow
Vår pedagogik

Verksamheten är till största delen förlagd i skogen och närnaturen, som också är vår största pedagogiska tillgång.

Vår pedagogiska omsorg strävar efter att ha ett helhetsgrepp. Vi vill att barnen ska växa upp som sociala, självkännande och kreativa människor, som är rustade till att möta livets utmaningar. Att barnen får en pedagogisk miljö där de i grupp och individuellt kan lära sig de grundläggande verktygen för lärande; koncentration, tålamod, inspiration och kreativitet m.m.

Rytm
Verksamheten följer årstidernas växlingar och vad som sker i den omgivande naturen, samt i barngruppens och det enskilda barnets intressesfär. Dagar och veckor har en återkommande rytm vilket skapar ett inre lugn och en trygghet för barnen. Varje dag har sitt återkommande mönster t.ex. trädgårdsarbete, lunch, bakning, skogsutflykt, sagostund, fruktstund, vila eller målning och teckning.

Fri lek för lärande och samspelande människor
Inspirerade av Waldorfpedagogiken och andra fristående pedagogiker lägger vi stor vikt vid den fria leken och barnens egna nyfikenhet. Barnens upplevelser av sin omvärld, de prövar och övar, något som på så vis blir till kunskap och social kompetens hos barnen. Fri lek och naturliga utomhusmiljöer är viktiga för att barnen ska utveckla sin motorik, kroppsuppfattning, sitt sociala samspel, sin språkliga förmåga, kreativitet, matematik och uppfattningsförmåga. Allt detta är viktigt att ha med sig under skolgången och senare i livet.

När det gäller leksaker så utgörs de i vår pedagogiska omsorg uteslutande av naturliga material såsom saker som barnen hittar i skog och mark, trä, sten, ullgarn, bomull, siden, naturbaserade vattenfärger, metall, musikinstrument och vaxkritor m.m.

Vi tänker att leksakerna som finns ska kunna användas på många sätt och i olika former av lekar och sysslor, och inte begränsa barnens frihet.

Barnens motivation och nyfikenhet.
Vi låter barnens nyfikenhet lägga grund för mycket av dagarnas innehåll. Motivation och koncentration är viktiga verktyg att för att kunna lära för livet, och hitta sin personliga kreativitet och livsglädje. Vill ett barn leka, utforska, teckna, måla, läsa, skriva bokstäver, spela musik, lägga pussel, skulptera, eller greja i trädgården så är detta något som vi uppmuntrar och skapar rum för, även om det sker inom ramarna för dagarnas rytm och schema.
Presentkort


Mer info r-arrow
NATURPEDAGOGISKA UPPLEVELSEDAGAR
för skolklasser och barngrupper

Mer info r-arrow
 
 
 
000000 | © Åfallet Naturby 2010 - 2018 | design / code: arabhorsepromotion.com / webmaxx.wer.pl