gb de se
 
 
Gallery
Bokning & Kontakt:

Åfallet Naturby

Haddebo: Åfallet 757
697 93 Hjortkvarn
Sverige

+46-(0)76 114 88 11

kontakt@naturby.se
Bo i en vackert inredd tältkåta
Mer info r-arrow
Vår filosofi

Vi vill att våra gäster ska känna att naturen är en källa, värd att vara rädd om. Vi vill ge våra gäster möjligheten att vistas i naturen på sätt som inte sliter på de miljöer de kommit för att uppleva, utan som till och med kan bidra till naturskydd.

Vår ambition är att erbjuda kvalitativ folkbildning och naturupplevelser genom naturguidningar, inspirerande kurser och evenemang inom miljö, hälsa och kultur.

Med vår verksamhet vill vi bidra till att höja medvetenheten om naturens värde och dess mångfald av möjligheter. Vi sätter fokus på hållbar livsstil, mångbruk, ekologi, naturvård och kombinerar detta med spännande kulturyttringar och rekreation.

Verksamhetens kärna är skogen och närheten till olika naturmiljöer och vatten. Av estetiska och miljömässiga skäl och för att Åfallet Naturby ska smälta in i omgivningen, använder vi oss av så mycket naturliga och återvunna material som möjligt. Samarbeten med lokala entreprenörer, tillhandahållande av ekologisk och vegetarisk mat, källsortering och kompostering är naturliga delar av verksamheten.

Ekoturism handlar om:
  • att ha roligt.
  • att stimulera upptäckarglädje, nyfikenhet och respekt för naturen.
  • att inte förstöra och slita på de naturmiljöer man kommit för att uppleva.
  • att bidra aktivt till naturskydd och bevarandet av kulturvärden.
  • att gynna lokalt näringsliv.
Rekreation och folkbildning i och om naturen är grunden i vår verksamhet.
Presentkort


Mer info r-arrow
NATURPEDAGOGISKA UPPLEVELSEDAGAR
för skolklasser och barngrupper

Mer info r-arrow
 
 
 
000000 | © Åfallet Naturby 2010 - 2018 | design / code: arabhorsepromotion.com / webmaxx.wer.pl